Visie, Missie en Waarden

Visie

Kinderloze mensen helpen bij het laten uitkomen van hun droom.

Missie

Het aanbieden van hoge kwaliteit sperma en eicellen van geselecteerde en gescreende donors uit alle etnische groepen en met alle fenotypes.

Waarden

Onze waarden weerspiegelen onze overtuigingen en cultuur. Ze leggen de basis voor de manier waarop we werken om onze visie en missie te bewerkstelligen. Daarnaast definiëren ze hoe we omgaan met onze klanten, donors, en andere belanghebbenden, zoals wetgevers en journalisten.

Hulp & Zorg is...

 • het makkelijk toegankelijk maken van onze diensten
 • het helpen van onze donors en klanten bij het beslissingsproces
 • het geven om de behoeften en wensen van donors en klanten

Innovatie & Ontwikkeling is...

 • toewijzen van middelen voor innovatie en onderzoek
 • het met een open geest zoeken van nieuwe uitdagingen
 • internationaal samenwerken en netwerken

Veiligheid & Professionaliteit is...

 • naleven van hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaarden
 • het hebben van een eerlijke en grondige bedrijfsvoering
 • focussen op gedocumenteerde en herleidbare procedures

Ethiek & Verantwoordelijkheid is...

 • donors en klanten het recht geven om te kiezen
 • bescherming van de belangen van de donoren
 • het analyseren en verduidelijken van ethische vraagstukken

De doelen van Cryos 

Cryos heeft als doel om te zorgen voor een breed scala aan donorsperma van hoge kwaliteit, en van alle rassen en etniciteiten, net zoals het bieden van het hoogste serviceniveau voor Cryos altijd een speerpunt is geweest. Daarnaast blijven we veilige donaties voor patiënten uitvoeren, en waarborgen en ontwikkelen we onze professionele kennis en know-how in het veld. Op deze manier zorgen we dat er een relevante rol voor ons is weggelegd in de gemeenschap waar we deel van uitmaken.

Cryos' beleid is om wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sperma en onvruchtbaarheid bij mannen te ondersteunen.