Wat is een quotareservering?

De meeste landen hebben een zwangerschapsquotum per donor, ter beperking van het aantal zwangerschappen, baby's of gezinnen waarvoor een bepaalde donor mag worden gebruikt in een bepaald land. Dit wordt een zwangerschapsquotum genoemd. Voor sommige landen is het verplicht om een quotareservering te nemen.

De quotareservering verzekert u ervan dat u een plek heeft voor een gezin of zwangerschap in het totale landelijke quotum. De quotareservering is ook uw garantie dat u het sperma van dezelfde donor kunt gebruiken voor uw volledige behandeling en voor toekomstige behandelingen (voor broers/zussen*). Zelfs als het plaatselijke quotum in de tussentijd bereikt is, behoudt u uw quotareservering.

We raden daarnaast aan om rietjes te reserveren als u dezelfde donor voor latere broers/zussen wilt gebruiken.

Als een quotareservering verplicht is in uw land, wordt deze automatisch aan uw mandje toegevoegd wanneer u rietjes toevoegt.

Wat is een quotareservering?

Prijzen en terugbetalen

De prijs voor de quotareservering hangt af van de anonimiteit van de donor:

  • Quotareservering voor een anonieme donor: EUR 200 excl. btw
  • Quotareservering voor een niet-anonieme donor: EUR 350 excl. btw

Een quotareservering wordt volledig terugbetaald als er geen zwangerschap wordt bereikt en u geen rietjes of embryo's meer over heeft voor toekomstige behandelingen.

Als u uw quotareservering wilt laten terugbetalen, meldt u zich aan bij uw profiel.

*In Noorwegen is een quotareservering vereist voor iedere zwangerschap, aangezien het zwangerschapsquotum 8 kinderen bij 6 gezinnen is. Zie de geldende regels voor ‘Barnrett’.