Anonieme en niet-anonieme spermadonors

Bij Cryos hebben we zowel anonieme als niet-anonieme spermadonors om uit te kiezen. De keuze of u een anonieme of een niet-anonieme donor wilt gebruiken is zeer persoonlijk en kan worden beïnvloed door persoonlijke voorkeuren, ethische overtuigingen en de wetgeving in het land van uw behandeling.

Bij het kiezen van een spermadonor is een van de eerste overwegingen of u een anonieme of niet-anonieme donor kiest. De keuze kan gebaseerd zijn op ethische overtuigingen of persoonlijke omstandigheden, maar kan ook afhankelijk zijn van regelgeving in het land van uw behandeling.

Anonieme en niet-anonieme spermadonors

Zelfs na 30 jaar aan spermadonaties bestaat wereldwijd nog veel discussie rond het vraagstuk over anonimiteit of niet-anonimiteit. Dat betekent dat het in sommige landen toegestaan is om zowel anonieme als niet-anonieme donors te gebruiken, terwijl in andere landen alleen een van beide is toegestaan.

Om te zorgen dat u zich houdt aan de regels, raden we aan om te kijken welke regelgeving geldt in het land van uw behandeling voordat u uw donor kiest. Normaal gesproken kan uw vruchtbaarheidskliniek u informeren over de huidige regelgeving. Anders kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van Cryos

Noch anonieme, noch niet-anonieme donors hebben enige ouderlijke rechten over donorkinderen, en alle donors hebben verklaard geen contact met de donorkinderen op te nemen.

Anonieme donor

De donor heeft zelf de keuze gemaakt om anoniem te blijven. Contact met een anonieme donor is niet mogelijk, en als u kiest voor een anonieme donor, ontvangt u nooit meer informatie dan datgene wat al in zijn donorprofiel staat. Cryos zal de identiteit van de donor nooit bekendmaken.

De donor heeft zelf de keuze gemaakt om anoniem te blijven en heeft ermee ingestemd om geen contact op te nemen met mogelijke donorkinderen. Ook de cliënt stemt er via de algemene voorwaarden mee in om in de toekomst geen pogingen tot contact met de donor te ondernemen.

Desondanks bevat donorsperma DNA waardoor altijd het risico bestaat dat donors, cliënten en kinderen via een DNA-analyse elkaar kunnen traceren, wat een inbreuk op de privacy kan zijn.

Waarom kiezen voor een anonieme donor?

Er kunnen verschillende redenen zijn om voor een anonieme donor te kiezen. Misschien wilt u niet te veel over de donor te weten komen, of wilt u niet dat uw kind hem in de toekomst kan ontmoeten. Sommige gezinnen zien spermadonaties als een middel om de droom van een gezin waar te maken, daarom willen ze niet dat de donor in de toekomst een rol kan spelen in het leven van het kind. Andere mensen hebben alleen de mogelijkheid om een niet-anonieme donor te krijgen vanwege de regelgeving in hun land. Wat de reden ook is, de keuze is zeer persoonlijk en alleen u weet welke beslissing voor u de juiste is.

Niet-anonieme donor

Een niet-anonieme donor kan worden geïdentificeerd en het donorkind heeft de mogelijkheid om identificerende informatie over de donor te ontvangen wanneer hij of zij ouder is - in de meeste landen op een leeftijd van 18 jaar. De donor heeft ervoor gekozen om een niet-anonieme donor te zijn en hij heeft ermee ingestemd om door zijn donorkinderen benaderd te kunnen worden. Hoewel de donor heeft ingestemd met de mogelijkheid van contact, is het niet de verantwoordelijkheid van Cryos indien de donor van gedachten verandert en in de toekomst niet benaderd kan worden.

Als het kind 18 wordt, of de leeftijd bereikt die van toepassing is in het betreffende land, heeft hij/zij de mogelijkheid om van Cryos identificerende informatie over de donor te ontvangen en kan hij/zij er vervolgens voor kiezen om contact op te nemen. 

Om de informatie over de donor te ontvangen, moet het kind kunnen aantonen dat zij/hij het resultaat is van een behandeling met donorsperma van een specifieke niet-anonieme donor van Cryos. 

De donor zal daarentegen nooit informatie ontvangen over u als cliënt of over het donorkind. Het is zodoende volledig aan het kind om te bepalen of zij/hij al dan niet contact met de donor wil opnemen.

Waarom kiezen voor een niet-anonieme donor?

De reden om een niet-anonieme spermadonor te kiezen verschilt per persoon. Een van de redenen kan zijn dat u uw kind de mogelijkheid wilt geven om zelf te bepalen of hij/zij in de toekomst de donor wil benaderen.

Wanneer u een niet-anonieme donor kiest, heeft het kind de mogelijkheid om meer over de donor te weten te komen dan wat in het donorprofiel staat. 

Voor sommige donorkinderen is het belangrijk om zo veel mogelijk over hun genetische afkomst te weten. In die gevallen kan de keuze voor een niet-anonieme donor erg fijn zijn voor het kind. Andere donorkinderen hebben misschien helemaal de behoefte niet om contact met de donor op te nemen, maar waarderen mogelijk wel de mogelijkheid om dat te kunnen.

De keuze van de donor

Wanneer een donor sperma begint te doneren bij Cryos, kiest hij of hij een anonieme of niet-anonieme donor wil zijn. Wanneer hij zijn keuze heeft gemaakt, kan die niet meer worden gewijzigd. 

De donor ontvangt uitgebreide informatie om hem te helpen bij het maken van zijn keuze. Hij heeft tevens de mogelijkheid om zijn keuze te bespreken met onze ervaren donorcoördinatoren die hem helpen zodat hij volledig begrijpt wat de implicaties van zijn keuze zijn.

Het is voor Cryos erg belangrijk dat elke donor zijn keuze volledige begrijpt en dat hij zich daar goed bij voelt; zijn keuze heeft namelijk gevolgen voor hemzelf en voor de donorkinderen.