Screening en Normen

Cryos levert donorsperma aan een groot aantal landen en de meeste landen stellen hun eigen eisen aan de screening van donors. Om te zorgen dat wij altijd aan de klinische eisen voldoen, werken we met een reeks landspecifieke normen.

Hieronder kunt u lezen hoe wij onze donors selecteren en screenen in overeenstemming met ons uitgebreide programma voor kwaliteitsborging. U leest tevens welke norm u moet kiezen bij het bestellen van donorsperma. Verder leggen wij uit wat we doen bij melding van een vermoedelijke aandoening bij een donor of donorkind.

Hoe wij onze donors selecteren en screenen

Wanneer een potentiële donor zich aanmeldt bij Cryos, ondergaat hij een zeer grondige selectie- en screeningprocedure.

Ten eerste vult hij een uitgebreide medische vragenlijst in en wordt hij geïnterviewd door onze medische staf. Zo kunnen wij kandidaten afwijzen op basis van de medische familiegeschiedenis en risicogedrag. Kandidaat-donors met een familiegeschiedenis van ernstige erfelijke psychische of lichamelijke ziekten worden afgewezen.

Daarnaast ondergaat de kandidaat een grondig lichamelijk en geestelijk onderzoek en worden bloed- en urinemonsters getest op infectieziekten in overeenstemming met de wettelijke eisen voor de betreffende norm. De donors worden ook getest op een aantal erfelijke ziekten. Ten slotte worden ze gescreend op normaal karyotype (chromosoomprofiel).

Alle donors die worden goedgekeurd, worden gedurende de volledige periode dat ze doneren doorlopend getest op infectieziekten.

Een overzicht met de testresultaten, donorkenmerken en Standaard vrijgave informatie, wordt toegevoegd aan uw orderbevestiging, alsmede ingesloten bij uw verzending. Het overzicht kan in de loop der tijd veranderen vanwege de doorlopende testen op onze donors.

Wat is een norm en welke moet u kiezen?

Wanneer u uw spermadonor kiest voor behandeling in een vruchtbaarheidskliniek, gaat u voordat u bestelt na of de donaties van de donor voldoen aan de norm die geldt voor uw land of gebied van behandeling. 

Bij Cryos leveren we wereldwijd donorsperma aan een groot aantal landen. Ieder land heeft zijn eigen norm wat betreft de selectie en screening van spermadonors. Daarom werken wij met een reeks regiospecifieke normen. Dit betekent dat de donors geselecteerd, gescreend en vrijgegeven zijn voor klinisch gebruik in een specifiek land of gebied. Een donor kan worden vrijgegeven worden voor één of meerdere verschillende normen. Bij Zoeken naar donor kunt u zien aan welke norm(en) de donaties van de donor voldoen. U kunt uw zoekresultaten ook filteren om te zoeken op een bepaalde norm.

Als u behandeld gaat worden in een vruchtbaarheidskliniek in één van de onderstaande landen, gebruikt u de bijbehorende norm. Zelfs als een donor de EU-norm heeft, is dat mogelijk niet voldoende voor behandeling in uw land als uw land een eigen norm heeft zoals hieronder vermeld.  

Als het land waarin u wordt behandeld hieronder niet wordt genoemd, kunt u nog steeds donorsperma van Cryos gebruiken. In dat geval adviseren wij om uw vruchtbaarheidskliniek te vragen welke norm u moet kiezen, of om contact op te nemen met onze klantenservice.

CAN - Canada
DE – Duitsland

DK – Denemarken
EU – Europese Unie
FI – Finland
IE – Ireland
ISR – Israël
ITA – Italië
NL – Nederland
NO – Noorwegen
NYS – De staat New York
SE – Zweden
UK – Verenigd Koninkrijk
USA – Verenigde Staten

Hoe wij omgaan met aandoeningen

Ondanks onze grondige selectie- en screeningprocedure kan de kans op het krijgen van een kind met een medische aandoening niet worden uitgesloten.

Cryos neemt meldingen van aandoeningen erg serieus en we zullen geen informatie achterhouden voor iemand die aan de donor verwant is. Vergeet echter niet dat een aandoening bij een donor niet noodzakelijkerwijs betekent dat uw kind getroffen wordt.  

In de onderstaande afbeelding laten we zien hoe wij na het ontvangen van een melding omgaan met een vermoedelijke aandoening bij een donor of donorkind.

Hoe wij omgaan met de ontdekking van een genetische aandoening bij een donor of kind:

Ziekte ontdekt bij donor of kind van donor en gemeld bij Cryos

Donor wordt direct verwijderd en op non-actief gesteld tijdens analyse en onderzoek. Donorsperma kan tijdens deze periode niet worden verzonden.

Analyse

Conclusie:
Donor kan niet de oorzaak zijn - donor wordt weer vrijgegeven

Conclusie: Donor zou de oorzaak kunnen zijn - onderzoek gaat verder

De aandoening wordt geregistreerd in de bestanden en het overzicht van de donor. Toestemming moet getekend worden vóór gebruik. De donor kan alleen worden verzonden voor een behandeling voor broer of zus.

Conclusie:
Donor kan niet de oorzaak zijn - donor wordt weer vrijgegeven