Niet-anonieme donor, bloedgroep en afkomst

Hebben jullie donors met open identiteitsbewijs?

Ja, wij hebben donors met open identiteitsbewijs.

Zij kunnen ook wel worden aangeduid als donors met “bekendmaking van identiteit” en sommige “bekende” donors. Wij noemen hen ‘niet-anonieme”donors.

De niet-anonieme donors hebben contractueel aanvaard dat de kinderen, als zij 18 jaar oud zijn geworden, toegang kunnen krijgen tot hun identiteit. U kunt naar niet-anonieme donors zoeken in Donor zoeken.

Waar komen de donors vandaan?

Het merendeel van de donors is Deens en zijn een afspiegeling van de algemene bevolking van Scandinavië. Scandinavië is een historische en geografische regio op het Scandinavisch schiereiland in Noord-Europa en omvat de drie koninkrijken van Denemarken, Noorwegen en Zweden.

Als onderdeel van Cryos International echter, hebben we donors met een andere etnische achtergrond en fenotype.

Welk type donor moet ik kiezen?

In sommige landen is het illegaal om niet-anonieme donors te gebruiken en in andere landen is het illegaal om anonieme donors te gebruiken, dus vergeet niet om de voorschriften van uw land te controleren.

Als veel informatie over de donor voor u belangrijk is, kies dan een niet-anonieme donor met een uitgebreid profiel. Voordat u echter uw keuze maakt, zorg ervoor dat de professionele zorgverlener behandeling aanvaardt met donors met een uitgebreid profiel, want sommige zorgverleners behandelen uitsluitend met donoren met basisprofielen.

Als u zo weinig mogelijk informatie over de donor wilt weten, dan kiest u een anonieme donor met een basisprofiel.

Voorbeeld VK:
Als u kiest voor behandeling door een professionele zorgverleners in het VK, dan moet de donor niet-anoniem zijn en moet u de standaard VK in onze zoekopdracht naar donors selecteren om alle beschikbare donors te zien die compatibel zijn met het VK.

Is de bloedgroep belangrijk voor mijn keuze van donor?

De bloedgroep van de donor wordt getest volgens het AB0-systeem (A, B, AB of 0) en het Rhesus-systeem (-/+). Het is zeldzaam dat de bloedgroep een effect heeft op de keuze van een donor, net zo zeldzaam als een rol bij het vinden van een partner onder natuurlijke omstandigheden. Als u een donor kiest op basis van de bloedgroep, houd er dan rekening mee dat dit de selectie van donors drastisch kan beperken.

De bloedgroep is belangrijk in twee gevallen:

  1. Als de bloedgroep van de vrouw Rhesus negatief is (uitgedrukt Rh-) en als de donor Rh+ is.
    In dit geval is er 50% risico dat het kind bloedgroep Rh+ krijgt en is de mogelijkheid aanwezig dat de moeder antistoffen tegen het kind aanmaakt. Doorgaans is dit geen probleem in de eerste zwangerschap, maar gedurende de volgende zwangerschappen moet er zorgvuldig toezicht worden gehouden op de toestand van het kind

  2. Als u het kind niet wilt vertellen dat het een donorkind is. 
    Als de bloedgroep van de sociale vader anders is dan de mogelijke combinaties volgens de bloedgroep van de donor, dan is het duidelijk, dat de sociale vader niet de genetische vader is. Als u van plan bent het kind te vertellen over zijn schepping, dan is dit niet relevant.

Wat zijn alias donors?

Vanaf 2001 tot 2006 heeft Cryos International - Denmark ApS donorsperma vrijgegeven van bepaalde donors in de VS.

De fictieve naam werd in de VS gebruikt voor marketingdoeleinden terwijl het oorspronkelijke nummer in Denemarken werd gebruikt. Sinds 1 maart 2009 echter worden alle donors gezamenlijk gepresenteerd onder hun fictieve namen en de documentatie toont nu duidelijk aan (Summary of Records) wanneer de donor een alias is. Sinds 1 maart 2009 heeft Cryos geen alias donors onder nummers verkocht, uitsluitend onder fictieve namen.

Zie voorbeeld van een alias donor
Zie volledige lijst van alias donors