Ethische kwesties

Als een internationale spermabank wordt Cryos vaak geconfronteerd met onderwerpen betreffende ethische kwesties. Over elke ethische kwestie kan vanuit vele perspectieven worden gediscussieerd en zij presenteren allen argumenten waarom een bepaald standpunt ethisch of onethisch is. Onderstaand wordt op sommige van deze kwesties ingegaan vanuit het standpunt van Cryos.