Screening van donors

Alle donoren en eenheden zijn geselecteerd en gescreend volgens Cryos International’s uitgebreide kwaliteitsborging, operationele procedures en het beleid voor donorwerving, donorbeoordeling en screening.

Alle eenheden die voldoen aan een bepaalde Cryos norm, voldoen op het tijdstip van donatie tevens aan de specifieke geldende vereisten betreffende screening, quarantaine, leeftijd en anonimiteit. Lees meer over Normen.

Donorkandidaten vullen een uitgebreide medische vragenlijst in en nemen deel aan een interview met vooropgestelde vragen die zijn gericht op het afwijzen van kandidaten met risicogedrag en symptomen van ziekte.

Daarnaast ondergaat de kandidaat een zorgvuldig lichamelijk onderzoek en worden bloed- en urinemonsters getest voor een aantal erfelijke- en infectieziektes volgens de op het moment van registratie geldende vereisten voor de Norm in kwestie. Kandidaten met een familiale voorgeschiedenis van ernstige erfelijke psychische en lichamelijke ziekten worden afgewezen. Bovendien worden de donoren gescreend voor normale karyotype.

Ten slotte wordt voorafgaand aan de goedkeuring van de kandidaat een medische keuring uitgevoerd. Goedgekeurde donoren worden gedurende de gehele donatieperiode voortdurend getest op infectieziekten.

Ondanks deze zorgvuldige selectie- en screeningprocedure kan het risico op het krijgen van een kind met een medische aandoening niet worden uitgesloten. Een “Summary of Records”, waarop testresultaten en Standaard vrijgave informatie vermeld staan,  wordt bij de orderbevestiging toegevoegd evenals bij alle leveringen. De “Summary of Records” kan in de loop der tijd onderhevig zijn aan veranderingen.

Hoe wij omgaan met de ontdekking van een genetische aandoening bij een donor of kind:

Ziekte ontdekt bij donor of kind van donor en gemeld bij Cryos

Donor wordt direct verwijderd en op non-actief gesteld tijdens analyse en onderzoek. Donorsperma kan tijdens deze periode niet worden verzonden.

Analyse

Conclusie:
Donor kan niet de oorzaak zijn - donor wordt weer vrijgegeven

Conclusie: Donor zou de oorzaak kunnen zijn - onderzoek gaat verder

De aandoening wordt geregistreerd in de bestanden en het overzicht van de donor. Toestemming moet getekend worden vóór gebruik. De donor kan alleen worden verzonden voor een behandeling voor broer of zus.

Conclusie:
Donor kan niet de oorzaak zijn - donor wordt weer vrijgegeven