De SE-norm

Alle donors en alle units zijn geselecteerd en gescreend volgens de uitgebreide kwaliteitsnormen, operationele procedures en het beleid voor donorwerving, beoordeling en screening van Cryos International. Alle units die voldoen aan de SE-norm, voldoen tevens aan de specifieke SE-vereisten, die op het tijdstip van donatie van kracht waren voor screening, quarantaine, leeftijd en anonimiteit.