De Cryos normen

Cryos International levert donorsperma/eitjes aan veel landen. Elk land heeft andere selectie- en screeningprocedures. In aansluiting op ons uitgebreide kwaliteitsbeleid gebruikt Cryos International dit door met verschillende normen te werken. Als een gegeven donor / donatie volgens een bepaalde norm wordt vrijgegeven, betekent dit dat de donor en het sperma/eitje zijn geselecteerd, gescreend en vrijgegeven voor klinisch gebruik in het land/de landen in kwestie.

Klik op de koptekst voor de norm of gebruik het menu aan de linkerkant: